HOOFD PAGINA  HAVANEZERS  PUPJES NIEUWS REGENBOOG

 

HAVANEZERKENNEL DE CARRERA BONITA.

DE HAVANEZER

De Havanezer behoort tot de Rasgroep "Gezelschapshonden"

Geschiedenis van de Havanezer

de Havanezer hoort bij de Bichon-familie, het is een cubaans ras.

 Karakter van de Havanezer

Aanhankelijk, vriendelijk, zachtaardig, meegaand, intelligent en vrolijk. Klein gezelschapshondje. De havanezer is leergierig en makkelijk op te voeden. Kan goed met kinderen om gaan. Ze hebben hekel aan alleen zijn, maar je kunt ze wel leren om een aantal uren alleen te zijn. Ze zijn heel graag bij hun baasjes. Ze kunnen echte clowns zijn en kunstjes leren vinden ze geweldig.

Rasstandaard van de Havanezer

De Havanezer slaat aan indien er aan de deur wordt gebeld, maar is niet een echte keffer. De hondjes zijn erg kindvriendelijk. Wel moet je honden en dus ook de havanezer niet alleen laten bij kleine kinderen. De inprentingfase bij de fokker is erg belangrijk gaat de fokker ermee in de auto, bij scholen langs, komen er veel kleine kinderen over de vloer zijn er katten aanwezig enz. Hebben ze hiermee een positieve indruk opgedaan dan is dit voor het leven. De Socialisatieperiode is bij elke hond dus ook voor de Havanezer erg belangrijk. Ze worden niet zomaar gezellige huishondjes daar heeft u ook een belangrijk aandeel in. De pup dient ook vanaf puppy te leren dat ze gekamd worden en dat oogjes en oren verzorgd worden. Hun vacht heeft veel onderhoud nodig. Het zijn geen baby's maar echte honden. Helaas komen er ook bij dit ras erfelijke afwijkingen voor. Patella Luxatie en oogafwijkingen. Let erop bij aanschaf op dat de ouders Patella Luxatie vrij zijn of tenhoogste gradatie 0/1-de reu dient Patella vrij te zijn, dit geeft overigens geen garantie dat uw hondje dit niet kan krijgen. Lees de voorwaarden van het contract goed door en vraag om de bovengenoemde uitslagen van de ouders. Deze oogtesten kunnen bij de pup vanaf 12 maanden gedaan worden en de garantie loopt meestal tot de leeftijd van 12 maanden. Tenslotte, een goed opgevoedde Havie is een vriend voor het leven.
Havanezers zijn een klein slag honden, net als andere leden van de Bichon-familie. Hoewel het ras afkomstig is uit Cuba, duidt hun naam niet op de Cubaanse hoofdstad Havana, maar op de kleur die de meeste hondjes van dit ras destijds hadden: havana (voor de mannelijke lezers: dat is een soort bruin).
Nadat ze tijdens de Cubaanse revolutie bijna uitgestorven waren, wordt er sinds het eind van de zeventiger jaren weer zorgvuldig mee gefokt en sinds de jaren tachtig ook in Nederland.

Doordat het ras een aantal plezierige eigenschappen heeft, neemt het snel in populariteit toe. Havanezers zijn niet kefferig, zijn erg op de omgang met mensen en andere huisgenoten gesteld, proberen het je naar de zin te maken en zijn buitengewoon slim.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Havanezer Club Nederland. (www.havanezerclub.nl)
U vindt daar ook een overzicht van de Nederlandse clubfokkers en de beschikbaarheid van pups.

Havanezer Rasstandaard (FCI)
Oorsprong: Westelijk Middellandse Zeegebied.
Ontwikkeling: Cuba.
Patronaat: FCI.

Datum van in werking treden: 10 april 2006

Gebruik: Gezelschapshond

Klasse FCI: GROEP 9 - GEZELSCHAPSHONDEN
Afdeling 1 - Bichons en aanverwanten
Zonder werkproef

Kort historisch overzicht:
Dit ras is afkomstig uit het Westelijk Middellandse Zeegebied en heeft zich ontwikkeld in de Spaanse en Italiaanse kuststreken. Blijkbaar werden deze honden in vroegere tijden meegebracht naar Cuba door Italiaanse kapiteins op de grote vaart. Bij vergissing heeft de voornaamste kleur havana (tabakskleur, bruin-rood) van deze honden, het verhaal doen ontstaan dat het hier gaat om een ras uit Havana, de hoofdstad van Cuba. Politieke omstandigheden in Cuba hebben geleid tot een totale verdwijning van de oude havanezer bloedlijnen; blijkbaar konden echter enkele honden Cuba uit gesmokkeld worden; hun nakomelingen overleefden in de USA.

Algemeen uiterlijk: De havanezer is een kleine stevige hond, laag op de poten, met een lange overvloedige, zachte en bij voorkeur golvende vacht.
Het gangwerk is levendig en veerkrachtig.

Belangrijke verhoudingen:
De lengte van de snuit (van de neuspunt tot aan de stop) is gelijk aan de afstand tussen stop en achterhoofdsknobbel (occiput)
De verhouding tussen de lichaamslengte (gemeten van de schouderpunt tot aan de bilpunt) tot de schofthoogte is 4:3.

Gedrag en karakter:
Buitengewoon levendig en pienter, makkelijk op te leiden tot waakhond. Aanhankelijk, van nature vrolijk, beminnelijk, attractief, charmant, speels en zelfs een beetje een clown. Houdt van kinderen en kan eindeloos met ze spelen.
Hoofd:
Van middelmatige lengte. De verhouding tussen de lengte van het hoofd en de lichaamslengte (gemeten van schoft tot staartaanzet) is 3:7.


* Schedel: Vlak tot heel weinig gewelfd, breed, voorhoofd weinig verheven. Van bovenaf gezien afgerond aan de achterkant en bijna recht en vierkant aan de drie andere zijden.
* Stop: Matig aangeduid
* Neus: zwart of bruin
* Snuit: Geleidelijk licht smaller wordend in de richting van de neus, maar noch spits noch stomp.
* Lippen: Fijn, droog en strak.
* Kaken: Schaargebit. Men streeft naar een compleet gebit. Afwezigheid van de premolaren (PM1) en de molaren (M3) is toegestaan.
* Wangen: Zeer vlak, niet uitstekend.
* Ogen: Tamelijk groot, amandelvormig, kleur bruin zo donker mogelijk. Vriendelijke uitdrukking (expressie). De oogranden moeten donkerbruin tot zwart zijn.
* Oren: Tamelijk hoog aangezet, langs de wangen vallend, een lichte plooi vormend die iets verheven is, eindigend in een licht ronde punt. Bedekt met lange haren, noch afstaand als molenwieken, noch tegen de wangen hangend.

Hals:
middelmatige lengte

Lichaam:
de lichaamslengte is iets groter dan de schofthoogte.

* Rugbelijning: recht, licht gewelfd bij de lendenen.
* Kruis: goed afhellend
* Ribben: goed gewelfd
* Buik: goed opgetrokken.

Staart:
Hoog gedragen, hetzij in de vorm van een bisschopsstaf, hetzij -bij voorkeur- gekruld over de rug; is bedekt met een franje van lange zijde-achtige haren.

Ledematen:

* Voorhand: recht en evenwijdig, droog, goed beendergestel. De afstand tussen de grond en de elleboog moet niet groter zijn dan de afstand tussen elleboog en schoft.
* Achterhand: goed beendergestel, matige hoekingen.
* Voeten: een beetje langwerpig van vorm, klein, compact.
* Gangwerk: de havanezer heeft een opvallend licht en veerkrachtig gangwerk, dat zijn vrolijke karakter onderstreept. Beweging: goed vrij en recht naar voren vanuit het front (schouders), de achterhand geeft de stuwing in een rechte lijn.

Vacht:

* Vachtstructuur: De ondervacht, wollig, is weinig ontwikkeld, vaak geheel afwezig. De bovenvacht is erg lang (12-18 cm bij een volwassen hond), zacht, recht of gegolfd en kan gekrulde lokken vormen.
Elke vorm van toiletteren, de vacht met de schaar op gelijke lengte knippen, en elke vorm van trimmen is verboden.
Uitzondering: het bijwerken van de voeten is toegestaan, haren op het hoofd kunnen iets ingekort worden zodat ze de ogen niet bedekken en de haren op de snuit kunnen iets ingekort worden, maar het natuurlijk laten verdient de voorkeur.
* Vachtkleur:
Zeldzaam geheel wit, beige in alle nuances (met zwarte haarpunten toegestaan), zwart, havannabruin, tabakskleur, roodbruin. Vlekken in deze vachtkleuren zijn toegestaan.

Hoogte:
Schofthoogte: 23 tot 27 cm (= "ideaal").
Tolerantie: 21 tot 29 cm

Fouten:
Iedere afwijking van voorafgaande beschrijving moet als fout beschouwd worden, die zal worden bestraft afhankelijk van de ernst.

Ernstige fouten:

* het geheel niet voldoen aan type.
* te stompe of te spitse snuit, waarvan de lengte niet gelijk is aan die van de schedel.
* roofvogel-ogen, te diep liggende of uitpuilende ogen, gedeeltelijk gepigmenteerde ooglidranden.
* te lang of te kort lichaam.
* rechte staart, niet omhoog gedragen.
* Frans front (voorpoten te nauw in stand, voeten naar buiten gedraaid.)
* misvomde achtervoeten.
* harde vacht, weinig overvloedige vacht, korte vacht behalve bij pups, getoiletteerde vacht.

Diskwalificerende fouten:

* agressief of schuw gedrag
* boven- of ondervoorbeet
* vleeskleurige neus
* entropion, ectropion, een of beide ooglidranden niet gepigmenteerd
* maat onder of boven de aangegeven norm


Elke hond die afwijkend lichamelijk of geestelijk gedrag vertoont dient te worden gediskwalificeerd.

NB. Reuen moeten twee normale testikels bezitten die geheel in het scrotum zijn ingedaald.
 

Gezondheid van de Havanezer

Aan te raden is te testen op PRA en Cataract.
Ook Patella Luxatie

Verzorging van de Havanezer

De lange vacht van de havanezer moet minstens 2x in de week geborsteld worden om klitten te voorkomen.

Opvoeding van de Havanezer

Het opvoeden van een havanezer is niet echt moeilijk, omdat de hondjes erg slim zijn. Een liefdevolle reprimande is voldoende. Boos worden heeft geen zin, dat brengt ze alleen maar in verwarring.

Rasvereniging van de Havanezer

Eerste Gezelschapshonden Club Nederland
Havanezer club Nederland

Wij verkopen onze pupjes uitsluitend met koopcontract:

Koopovereenkomst

Ondergetekenden:

1. Naam:

Adres:

Postcode: ..

Woonplaats:.....

hierna te noemen "de verkoper"

en

2. Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

hierna te noemen "de koper".

In aanmerking nemende dat:

- de verkoper eigenaar is van de hierna omschreven rashond van het ras

havanezer en te kennen geeft deze te willen verkopen;

- de koper de hierna omschreven rashond van het ras havanezer van de verkoper wil kopen voor de hierna te noemen koopsom; €

- met betrekking tot de gezondheid van de rashonden van het ras havanezer

bepaalde gezondheidsproblemen voorkomen;

- uit tot nu toe bekende onderzoeken blijkt dat onder andere de navolgende

gezondheidsproblemen voorkomen bij rashonden van het ras havanezer:

cataract en patella luxatie.

- de verkoper alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij de totstandkoming van zijn fokprogramma en de gezondheid van de honden;

- de koper en de verkoper de inhoud van hun overeenkomst en de daaruit

eventueel voortvloeiende gevolgen wensen te regelen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1: Omschrijving rashond

1. Het betreft de hond van het ras havanezer geboren uit:

a. Naam vaderhond:

Geboortedatum vaderhond:

Chipnummer:

Stamboeknummer:

Kleur:

Exterieur kwalificaties: Officiλle uitslagen gezondheidsonderzoeken:

1. Patella Luxatie. Uitslag: 0/0 Datum onderzoek:

2. Oogonderzoek. Uitslag: vrij Datum onderzoek:

b. Naam moederhond:

Geboortedatum moederhond:

Chipnummer:

Stamboeknummer:

Kleur:

(1)

 

 

Exterieur kwalificaties: Officiλle uitslagen gezondheidsonderzoeken:

1. Patella Luxatie. Uitslag: 0/0 Datum onderzoek:

2. Oogonderzoek. Uitslag: vrij Datum onderzoek:

2. Omschrijving van de rashond, verder te noemen "de hond":

Geboortedatum:

Geslacht:

Kleur:

Chipnummer:

Naam :

N.H.S.B. nummer:

Bijzondere kenmerken: .geen..

Artikel 2: Koop

1. De verkoper verkoopt de hiervoor in artikel 1 lid 2 omschreven hond aan de koper

voor de koopsom van €:……………….(zegge:.).

Een bedrag van € …………..wordt door de koper bij de aflevering van de hond voldaan, dan wel is door koper een aanbetaling gedaan van € ………….. ( zegge:………….) terwijl het restbedrag van € …………… ( zegge: ………..)wordt voldaan bij aflevering van de hond of wordt voordien gestort op de bankrekening van verkoper.

2. De verkoper en de koper verklaren dat de hond tenminste zeven weken oud is op

de datum van overdracht van de verkoper aan de koper. De datum van de

overdracht wordt vastgesteld op: …………..., op welke datum de hond op een

nog nader tussen partijen te bepalen tijdstip door koper bij verkoper wordt

opgehaald. Als de koper de hond niet op de hiervoor overeengekomen, dan wel

een nader overeengekomen, datum heeft opgehaald, is de koop van rechtswege

ontbonden. Indien sprake is van een aanbetaling door koper, zoals genoemd in

artikel 2 lid 1, is verkoper niet gehouden tot restitutie van dit bedrag aan

koper.

3. Tot de hiervoor in artikel 2 lid 2 genoemde datum van aflevering blijft de hond bij verkoper en is voor diens rekening en risico. Als de hond in die periode overlijdt is de koop van rechtswege ontbonden. Indien sprake is van een aanbetaling door koper wordt dit bedrag, zoals genoemd in artikel 2 lid 1, onmiddellijk door verkoper aan koper gerestitueerd.

4. De koper en de verkoper constateren dat de hond geen uiterlijk

waarneembare gebreken of afwijkingen heeft.

Omschrijving gebrek(en): ……………..

5. De verkoper heeft bij de aflevering van de hond alle daarbij behorende

bescheiden, zoals de stamboom, het Europees Dierenpaspoort, uitslagen van

gezondheidsonderzoeken die de hond heeft ondergaan, kopieλn van de

eventueel bij de ouderdieren uitgevoerde gezondheidsonderzoeken die de

ouderdieren hebben ondergaan, aan de koper verstrekt en zal als en voor

(2)

Zover deze nog niet in het bezit van de verkoper zijn, zoals de stamboom, deze onmiddellijk na ontvangst alsnog aan de koper verstrekken.

Artikel 3: Gebruik, garantie

1. De koper verklaart de hond te kopen voor het gebruik als huishond..

2. De verkoper verklaart - op grond van de kwalificaties van de ouderdieren – de hond in aanleg voor dit doel geschikt te achten, maar voor de geschiktheid voor het in het vorige lid genoemde gebruik geen enkele garantie te kunnen geven.

3. De verkoper garandeert dat de in artikel 1 vermelde gegevens van de hond en de ouderdieren juist zijn en geen gegevens onvermeld te hebben gelaten die voor de koper van belang kunnen zijn.

Artikel 4: Onderzoeksplicht

De verkoper heeft de volgende ''gezondheids'' onderzoeken laten verrichten:

a. Als de beide ouderdieren van de hond zijn onderzocht op patella luxatie

conform de wijze waarop dit in het Rasspecifiek Fokreglement van de

Raad van Beheer is voorgeschreven en bij ιιn van de ouderdieren

de uitslag "graad 0", is en bij het andere ouderdier maximaal "graad 1", dan

wordt verkoper geacht te hebben voldaan aan haar wettelijke onderzoekplicht en is zij niet gehouden tot vrijwaring van het gebrek patella luxatie als dit gebrek zich zou manifesteren nadat de hond de leeftijd van 13 maanden heeft bereikt.

b. Als de beide ouderdieren van de hond zijn onderzocht op cataract conform de wijze waarop dit in het Rasspecifiek Fokreglement van de Raad van Beheer is voorgeschreven en bij beide ouderdieren een geldige uitslag

"vrij" aanwezig is, dan wordt de verkoper geacht te hebben voldaan aan haar wettelijke onderzoekplicht en is zij niet gehouden tot vrijwaring van cataract als dit gebrek zich zou manifesteren nadat de hond de leeftijd van 13 maanden heeft bereikt.

Artikel 5: Ontbinding, Schadevergoeding

1. De koper verplicht zich om binnen acht dagen na ontvangst van de hond, deze bij een dierenarts te laten onderzoeken op eventuele gebreken, die op dat moment waarneembaar zijn. Laat de koper dit na, dan kan hij geen recht doen gelden op grond van de in dit artikel opgenomen schadevergoedingsregeling.

2. Als zich bij de hond een aangeboren dan wel erfelijk gebrek openbaart of een aangeboren dan wel erfelijk gebrek door veterinair onderzoek wordt

Aangetoond voordat de hond de leeftijd van dertien maanden heeft bereikt, welk gebrek niet kon worden ontdekt bij het veterinair onderzoek als hiervoor bedoeld in artikel 5 lid 1 en het gebrek de hond voor een normaal gebruik als in artikel 3 lid 1 aangegeven blijvend ongeschikt maakt, kan de koper recht hebben op schadevergoeding als bedoeld in dit artikel . De koper moet dan het gebrek onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na het ontdekken ervan, bij de verkoper door middel van een aangetekend schrijven melden.

3. Indien de koper aanspraak wil maken op schadevergoeding en een beroep doet op het bepaalde in artikel 5 lid 1 dan wel artikel 5 lid 2 dient uit de door de koper overlegde bewijsstukken te blijken dat hij zich terecht kan

(3)

beroepen op schadevergoeding . De koper moet de aard en omvang van het geconstateerd gebrek, maar ook de noodzakelijkheid of wenselijkheid van het veterinair ingrijpen, aantonen aan de hand van een verklaring van een dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken.

De koper verplicht zich de verkoper onmiddellijk van deze verklaring op de hoogte te stellen alvorens met een medische behandeling aan te vangen zoals bedoeld in artikel 5 lid 4. De verkoper behoudt zich het recht voor een veterinair onderzoek ("second opinion") te laten verrichten.

4. De kosten van medische behandeling worden door de verkoper niet vergoed als de kosten te verhalen zijn op de ziektekostenverzekering, door koper af te sluiten.

Mochten zich binnen een termijn van 13 maanden na de geboorte, ondanks inachtneming van de zorgvuldigheidsvereisten, toch nog erfelijke afwijkingen openbaren, die zodanig ernstig zijn dat deze de kwaliteit van het leven bedreigen of zelfs onmogelijk maken en naar het oordeel van een dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken euthanasie dient plaats te vinden, zal door de verkoper na het bewijs van overlijden, de som van € 500,-- (minus eventueel reeds vergoede behandelkosten) aan de koper worden terugbetaald. Met dien verstande dat de vergoeding niet meer zal bedragen dan € 500,--. Een tweede mogelijkheid is dat de verkoper om niet, een vervangende pup aan koper aanbiedt, met dien verstande, dat zowel koper als verkoper wederzijds content zijn met de vervangende pup alsmede met de termijn van levering van de vervangende pup.

Artikel 6: Verzorging van de hond/Opvolging instructies

1. De koper verklaart de hond goed te zullen verzorgen en daarbij zoveel mogelijk de (op)voedingsadviezen van de verkoper te zullen opvolgen.

2. De koper verklaart te begrijpen dat met betrekking tot de gezondheid van de hond, in het bijzonder ten opzichte van de in dit ras voorkomende

gezondheidsproblemen, een goede verzorging en juiste opvoeding noodzakelijk zijn.

3. Een goede verzorging en opvoeding van de hond houdt onder andere, niet

uitputtend bedoeld, in:

a. een juiste soort van beweging, dat wil zeggen dat de opgroeiende hond niet overmatig mag en kan springen en/of wenden.

b. een juiste hoeveelheid aan beweging, dat wil zeggen dat de opgroeiende hond niet wordt blootgesteld aan overmatige lichamelijke inspanningen en

voldoende rust krijgt en dus de beweging op de leeftijd van de opgroeiende

hond Is afgestemd.

c. dat voorkomen moet worden dat de hond zich moet bewegen op gladde

vloeren, alsmede het voorkomen van trappen lopen.

d. een juiste voeding van de hond, dat wil zeggen dat zowel de hoeveelheid

voeding als de kwaliteit van de voeding afgestemd moeten zijn op het

specifieke hondenras

e. het voorkomen van overgewicht van de opgroeiende hond, omdat dit kan

leiden tot gewrichtsproblemen.

(4)

f. een juiste vorm van vachtverzorging waaronder onder meer wordt verstaan regelmatige borstelen en kammen, voorkomen van klitvorming, voorkomen en bestrijden van parasieten e.d.

g. voldoende medische zorg, waaronder begrepen de entingen conform het

schema, zoals de dierenarts dit vermeldt in het Europese Dierenpaspoort.

4. Als de koper tekort schiet in zijn/haar hiervoor in dit artikel genoemde

verplichtingen, kan dit voor de verkoper een grond zijn de ontbinding van de

overeenkomst te vorderen, dan wel reden zijn voor uitsluiting dan wel matiging van haar schadevergoedingsverplichting als bedoeld in artikel 5, wanneer het geconstateerde gebrek (mede) veroorzaakt of verergerd is door een ondeskundige behandeling c.q. het onthouden van voldoende zorg.

Artikel 7: Overdracht

1. Als de koper, om welke reden dan ook, geen zorg meer kan dragen voor de hond zal de koper de verkoper hiervan onverwijld in kennis stellen. De koper en de verkoper zullen samen in onderling overleg treden teneinde tot een dusdanige oplossing te komen waarin het belang van de hond voorop staat. De voor de hand liggende mogelijkheid is dat de koper de hond om niet aan de verkoper overdraagt.

2. Als de koper de hond, om welke reden dan ook, in eigendom wenst over te

dragen, moet hij deze eerst mondeling of schriftelijk aan de verkoper aanbieden.

Artikel 8: Overige bepalingen

Let op: Optioneel!

Verkoper en koper kunnen hier zaken regelen die ze samen overeenkomen en

die ze willen vastleggen. De bepalingen die koper en verkoper hier opnemen,

mogen niet in strijd zijn met de overige bepalingen van deze koopovereenkomst.

Artikel 9: Geschillen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor

zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op

Datum

Plaats:

Verkoper:

………………………………………………………………………………………………………

Koper:

………………………………………………………………………………………….

 

 

 

(5)